U Rilastilu, biti odgovoran znači biti okrenut ka pozitivnom uticaju na planetu i biti svestan da svaki inovativni proizvod – od pakovanja do formula – može napraviti razliku.

Odgovornost ne vidimo kao prekretnicu kojom se treba hvaliti, nego kao put kojim treba krenuti zajedno, iskreno i dosledno, svaki dan.

RECIKLIRANI MATERIJAL

FSC™ : reciklirani papir koji dolazi iz šuma kojima se upravlja na društveno pravilan, ekološki siguran i ekonomski ispravan način

ALUMINIJUM : materijal koji garantuje integritet formule i sprečava rizik od ispuštanja mikroplastike u okolinu (ako nije pravilno odložen nakon upotrebe)

POLIETILEN BILJNOG POREKLA (Zeleni PE): dobijen postupkom koji smanjuje delovanje ugljenika u poređenju sa normalnim petrohemijskim postupkom

RECIKLIRANA PLASTIKA (R-PET) koja značajno smanjuje delovanje ugljenika u odnosu na devičansku smolu PA12

Molimo vas da pročitate uputstva na pakovanju proizvoda kako biste usvojili ispravne procedure odlaganja, uvek u skladu sa vašim trenutnim lokalnim zakonodavstvom.

Nastojimo pronaći inovativna rešenja i za naše formule, dizajnirane da poštuju okolinu i minimizuju rizik od promene morskog ekosistema:

Nisu rastvorljivi u vodi (fenilbenzimidazol sulfonska kiselina)

bez EDTA : helatnih agenasa koji su sporo biorazgradivi i teško ih je razložiti (Tetrasodium EDTA)

ograničavamo što je više moguće upotrebu SILIKONA (Ciklopentasiloksana)

Nikada ne koristimo AGRESIVNE SLES i SLS (natrijum lauril sulfat)